Obec Podhorany

Faktúra

Telekomunik. služby - ZŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 8236395867

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Slovak Telekom ,a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telekomunik. služby - ZŠ

Fakturovaná suma: 41.17 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019

Dokumenty