Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.11.2018 Výkon činnosti stavebného dozoru- investičná akcia "Prístavba a nadstavba OcÚ Podhorany"
ZoD/102018/aip
4800.00 € s DPH Obec Podhorany AIP projekt , s.r.o 28.11.2018
23.11.2018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23.11.2018
16005.60 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 22.11.2018
08.11.2018 Dodanie desiatových balíčkov
1.00 € s DPH Obec Podhorany COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo 08.11.2018
08.11.2018 Poskytnutie úveru bankou a splátkový kalendár
793/CC/18
75000.00 € s DPH Obec Podhorany Slovenská sporiteľňa, a. s. 08.11.2018
07.11.2018 Predaj pozemku
2018
262.50 € s DPH Obec Podhorany Verona Janusová, Viera Jakubčová 07.11.2018
31.10.2018 Predaj pozemku
2018
70.35 € bez DPH Obec Podhorany Margita Rybovičová 31.10.2018
31.10.2018 Poskytovanie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/46/50J/14
50525.28 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 25.10.2018
31.10.2018 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"
18/46/054/117
23319.36 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 25.10.2018
31.10.2018 Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/46/054/106
22527.60 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 19.10.2018
16.10.2018 Budova obecného úradu
1/VO/2018
316624.81 € s DPH Obec Podhorany Daga Stav s.r.o 16.10.2018
21.09.2018 Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam
2018/2019
0.00 € s DPH Obec Podhorany Gas Familia, s.r.o 18.09.2018
18.09.2018 Úprava práv a povinnosti na dosiahnutie cieľa projektu , zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ
USVRK-OIP-2018/00143
0.00 € s DPH Obec Podhorany MV SR - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 18.09.2018
15.08.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
306/2018/DRSaSZ
500.00 € s DPH Obec Podhorany Prešovský samosprávny kraj 03.08.2018
15.08.2018 stavba "Obec Podhorany - Infraštruktúra
041-4300/2100ZVB/18
1.00 € s DPH Obec Podhorany Správa a údržba ciest PSK 07.08.2018
06.08.2018 Úprava zmluvných podmienok práv a povinností
OPĽZ/269/2018
103113.00 € s DPH Obec Podhorany MŠVVaŠ SR 03.08.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 295.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20