Obec Podhorany

Faktúra

Poplatok za vypracovanie správy k auditu

Identifikácia

Číslo faktúry: 6001951869

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Podhorany

Adresa odberateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO odberateľa: 00326461

Názov dodávateľa: VÚB Banka

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet faktúry: Poplatok za vypracovanie správy k auditu

Fakturovaná suma: 66.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.07.2019

Dátum doručenia: 23.07.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019

Dokumenty