Obec Podhorany

Objednávka

Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov

Identifikácia

Číslo objednávky: 2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradná 5, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet objednávky: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2017

Datum zverejnenia: 27.02.2019

Dokumenty