Obec Podhorany

Objednávka

Stravné lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 382941/1

Názov zmluvy: Komisionárska zmluva

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Lecheque Dejeuner

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Stravné lístky

Cena objednávky: 4838.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( prednostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.01.2017

Datum zverejnenia: 27.02.2019

Dokumenty