Obec Podhorany

Objednávka

Vypracovanie žiadosti o NFP OPLZ-PO6-SC612-2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: PARTRY, s.r.o

Adresa dodávateľa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 47241241

Predmet objednávky: Vypracovanie žiadosti o NFP OPLZ-PO6-SC612-2018

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2019

Datum zverejnenia: 18.07.2019

Dokumenty