Obec Podhorany

Objednávka

Výmena riadiacej jednotky a uvedenie do prevádzky

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: WILO CS, s.r.o

Adresa dodávateľa: Tuhovská 29,831 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 46818014

Predmet objednávky: Výmena riadiacej jednotky a uvedenie do prevádzky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 23.04.2019

Datum zverejnenia: 18.07.2019

Dokumenty