Obec Podhorany

Objednávka

Výroba web stránky pre Obec Podhorany

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Galileo Corporation, s.r.o

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Galanta

IČO dodávateľa: 4719294

Predmet objednávky: Výroba web stránky pre Obec Podhorany

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 18.07.2019

Dokumenty