Obec Podhorany

Objednávka

Vytýčenie hranice pozemku - Ihrisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: ZEBEKA Margita Olekšáková

Adresa dodávateľa: Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40127117

Predmet objednávky: Vytýčenie hranice pozemku - Ihrisko

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 04.07.2019

Datum zverejnenia: 18.07.2019

Dokumenty