Obec Podhorany

Objednávka

Prevedenie prác fekálnym vozom

Identifikácia

Číslo objednávky: 570/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: AT TATRY, spol.s.r.o

Adresa dodávateľa: Petzvalova37, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 31734006

Predmet objednávky: Prevedenie prác fekálnym vozom

Cena objednávky: 240.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2019

Datum zverejnenia: 02.08.2019

Dokumenty