Obec Podhorany

Objednávka

Žiadosť o NFP - Podpora dobudovania základnej techn. infraštruktúry Kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Identifikácia

Číslo objednávky: 579/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Ing. Michal Dvorjak

Adresa dodávateľa: Čierne nad Topľou 258, 094 34

IČO dodávateľa: 33271887

Predmet objednávky: Žiadosť o NFP - Podpora dobudovania základnej techn. infraštruktúry Kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2019

Datum zverejnenia: 02.08.2019

Dokumenty