Obec Podhorany

Objednávka

Oprava verejného osvetlenia v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 102019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: ZipserNet, s.r.o

Adresa dodávateľa: Záhradná 533/22, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet objednávky: Oprava verejného osvetlenia v obci

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2019

Datum zverejnenia: 25.10.2019

Dokumenty