Obec Podhorany

Objednávka

Školské pomôcky HN-ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 713/2019

Názov zmluvy: Mandátna zmluva

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o

Adresa dodávateľa: Michalská 73, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Školské pomôcky HN-ZŠ

Cena objednávky: 4133.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 14.10.2019

Datum zverejnenia: 25.10.2019

Dokumenty