Obec Podhorany

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 102019

Názov zmluvy: Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Ing. Ján Sova

Adresa dodávateľa: Janošíkova 14/13, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 50251732

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Gallyová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 15.10.2019

Datum zverejnenia: 14.11.2019

Dokumenty