Obec Podhorany

Zmluva

Dohoda §52

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/46/052/94

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Úrad práce soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb

Zmluvná cena: 21484.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.05.2019

Datum zverejnenia: 27.05.2019

Dokumenty Pdf Dohoda19_46_052_94.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Pondelok 27. Máj 2019 13:39 )