Obec Podhorany

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: OPĽZ/269/2018

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: MŠVVaŠ SR

Adresa dodávateľa: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO dodávateľa: 00164381

Predmet zmluvy: Termíny predkladania žiadosti o platbu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019

Dokumenty Pdf Dodatok 1 -NFP 312011N589.pdf ( veľkosť: 252,4 KB, aktualizované: Štvrtok 06. Jún 2019 14:49 )