Obec Podhorany

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZoD/092019/aip

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: AIP projekt, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 10, Košice - Staré Msto, 040 01

IČO dodávateľa: 50172441

Predmet zmluvy: Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie ,, Riešenie havarijného stavu strechy objektu ZŠ Podhorany"

Zmluvná cena: 4800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 01.07.2019

Dokumenty Pdf Zmluva č. ZoD_092019_aip.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Pondelok 01. Júl 2019 17:08 )