Obec Podhorany

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: DaGa-Stav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podhorany č. 63, 059 93

IČO dodávateľa: 48091553

Predmet zmluvy: stavebné práce - Oprava a údržba budovy ZŠ Kamenná Podhorany

Zmluvná cena: 51166.04 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 01.07.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo..pdf ( veľkosť: 4,9 MB, aktualizované: Pondelok 01. Júl 2019 17:28 )