Obec Podhorany

Zmluva

Zmluva o spracovaní Os. údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZS-18-6-2019-SK

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Gelileo Corporation, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkovou zmluvou pri využívaní služieb

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.07.2019

Datum zverejnenia: 12.07.2019

Dokumenty Pdf Spracovateľská_Zmluva_Podhorany.pdf ( veľkosť: 111,1 KB, aktualizované: Piatok 12. Júl 2019 11:04 )