Obec Podhorany

Zmluva

Dodatok č.1

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/46/012/58

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Úrad práce soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Navýšenie počtu UoZ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2019

Datum zverejnenia: 14.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č.1_19_46_012_58.pdf ( veľkosť: 80,1 KB, aktualizované: Štvrtok 14. November 2019 13:39 )