Obec Podhorany

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2019

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Rastislav Gallschneider

Adresa dodávateľa: Podhorany 43, 059 93

IČO dodávateľa: 8610279359

Predmet zmluvy: Predaj nehnuteľnosti

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Pozemok; List vlastníctva číslo: 280; Katastrálne územie: Podhorany; Parcela číslo: 8795/26, 8852/82; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 43

Zmluvná cena: 70.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2019

Datum zverejnenia: 18.11.2019

Dokumenty Pdf KZ - R. Galschneider.pdf ( veľkosť: 194,9 KB, aktualizované: Pondelok 18. November 2019 11:24 )