Obec Podhorany

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: COOP Jednota, s.d.

Adresa objednávateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa: 00169102

Názov dodávateľa: Obec Podhorany

Adresa dodávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO dodávateľa: 00326461

Predmet zmluvy: Zvýšenie výšky nájomného od 01.04.2019

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Objekt č. 65 - Potraviny; List vlastníctva číslo: LV 1; Katastrálne územie: Podhorany; Parcela číslo: 346; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 65

Zmluvná cena: 4000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.03.2019

Datum zverejnenia: 27.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č.2 - Zmluva o nájme COOP Jednota.pdf ( veľkosť: 188,9 KB, aktualizované: Streda 27. November 2019 12:39 )