Obec Podhorany

Zmluva

Dohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/46/052/383

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Úrad práce soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb § 52

Zmluvná cena: 19246.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 30.11.2019

Dokumenty Pdf Dohoda 19_46_052_383.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Streda 27. November 2019 14:25 )