Obec Podhorany

Zmluva

Dohoda podľa § 10

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/46/010/6

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Úrad práce soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: zabezpečenie realizácie činnosti §10 formou menších obecných služieb prostredníctvom občanov v HN

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.11.2019

Datum zverejnenia: 04.12.2019

Dokumenty Pdf Dohodač.19_46_010_6.pdf ( veľkosť: 323,3 KB, aktualizované: Streda 04. December 2019 14:05 )