Obec Podhorany

Zmluva

Zmluva o dielo č. 08/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Podhorany

Adresa objednávateľa: Podhorany č.114, 05993 Podhorany

IČO objednávateľa: 00326461

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2017

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.pdf ( veľkosť: 268,8 KB, aktualizované: Piatok 20. December 2019 12:19 )