Obec Podhorany

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
27.02.2019 Vytýčenie elektrických vedení
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VSD, a.s. 05.09.2017
27.02.2019 Vytýčenie sietí
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom, a.s. 07.09.2017
27.02.2019 Vypracovanie ŽoNFP
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany LPSI Občianske združenie 08.09.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
6878.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 24.08.2017
27.02.2019 Projektová dokumentácia na vybudovanie vodomernej šachty
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ing.Peter Nemec 11.09.2017
27.02.2019 Vypracovanie geometrického plánu na vodomernú šachtu
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany GEOMERA, Ing.Anton Olekšák 11.09.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
4768.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 25.09.2017
27.02.2019 Vytýčenie polohy plynárenského zariadenia
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany SPP Distribúcia a.s. 06.12.2017
27.02.2019 Uloženie vodovodu a kanalizácie
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany EUROKS SLOVAKIA,spol.s.r.o. 18.12.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
7112.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 23.10.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
5700.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 20.12.2017
27.02.2019 Revízia tlakových zariadení v budovách ZŠ
2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany Drav, spol.s.r.o. 19.03.2018
27.02.2019 Hudobné nástroje
2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany Rytmus-computer and music world s.r.o 17.01.2018
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
6808.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 29.01.2018
27.02.2019 Rozbor pitnej vody z vodného zdroja MŠ Podhorany
2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany Regionálny úrad verejného zdravotníctva 26.03.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 158.
1 3 5 6 7 8 9 10 11