Obec Podhorany

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
27.02.2019 Pasportizácia hrobových miest a vyhotovenie novej informačnej tabule cintorína
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany DATAZ, s.r.o. 12.06.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
5452.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 26.06.2017
27.02.2019 Zhotovenie znaleckého posudku na pozemky
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ing.Ján Trebuňa 11.08.2017
27.02.2019 Prenájom 3ks TOI kabíny
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany TOI TOI a DIXI 24.08.2017
27.02.2019 Vystúpenie na oslavy 720.výročia obce
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Peter Pavličko, Duo Chills 24.08.2017
27.02.2019 Rozšírenie kapacít MŠ Podhorany v rozsahu novostavba a prestavba existujúcej MŠ
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ing. Štefan Vilga 14.07.2017
27.02.2019 Vytýčenie podzemných vedení
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany SPP Distribúcia a.s. 05.09.2017
27.02.2019 Vytýčenie elektrických vedení
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VSD, a.s. 05.09.2017
27.02.2019 Vytýčenie sietí
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom, a.s. 07.09.2017
27.02.2019 Vypracovanie ŽoNFP
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany LPSI Občianske združenie 08.09.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
6878.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 24.08.2017
27.02.2019 Projektová dokumentácia na vybudovanie vodomernej šachty
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ing.Peter Nemec 11.09.2017
27.02.2019 Vypracovanie geometrického plánu na vodomernú šachtu
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany GEOMERA, Ing.Anton Olekšák 11.09.2017
27.02.2019 Stravné lístky
382941/1
4768.00 € s DPH Obec Podhorany Lecheque Dejeuner 25.09.2017
27.02.2019 Vytýčenie polohy plynárenského zariadenia
2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany SPP Distribúcia a.s. 06.12.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 165.
1 3 5 6 7 8 9 10 11