Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.10.2011 Zmluva o dielo
400.00 € Obec Podhorany Octigon Bratislava 05.10.2011
05.10.2011 Kúpna zmluva
33.25 € Dalibor Oračko Obec Podhorany 05.10.2011
29.07.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
32/§/2011/NP V-2
0.00 € Obec Podhorany Urad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 20.07.2011
29.07.2011 Kúpno predajná zmluva
01/2011
0.00 € Obec Podhorany Pavol Fudaly, Vojňany 47, 05992 29.07.2011
13.07.2011 Deratizácia a dezinsekcia v objektoch bytových domov v Podhoranoch
0.00 € Obec Podhorany DDD - Prešov, Ľubochnianska 5,08001 24.05.2011
28.06.2011 Úprava podmienok spolupráce - Kultúrne poukazy 2011
MK-00300/2011/9.1
0.00 € Obec Podhorany Ministerstvo kultúry SR 03.03.2011
28.06.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácii samospráv
0.00 € Obec Podhorany Dexia banka Slovensko, Hodžova 11,010 11 Žilina 20.04.2011
28.06.2011 Dodatok 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu ŽP v Prešove z 20.12.2010
8342010
0.00 € Obec Podhorany KÚ ŽP - Prešov 24.03.2011
28.06.2011 Dodatok 2- Zmluva o dielo "Regenerácia a skvalitnenie infraštruktúra v obci Podhorany"
0.00 € Obec Podhorany Ing. Danica Slosarčíková, Stará Ľubovňa 10.05.2011
28.06.2011 Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa §71 ods.6 zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
0.00 € Obec Podhorany Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01 Spišská Belá 03.05.2011
27.04.2011 Internetový portál
342011
9.00 €/mesiac Obec Podhorany Regionálne vzdelávacie centrum Štrba 24.02.2011
27.04.2011 Dodatok č.1 k zmluve o dielo
032010
10710.00 € Obec Podhorany Ing. Peter Burian, Stará Ľubovňa 01.03.2011
27.04.2011 Zmluva o dielo
dodatok 1
0.00 € Obec Podhorany Ing. Danica Slosarčíková, Stará Ľubovňa 02.01.2011
26.04.2011 Mandátna zmluva
70.00 €/mesiac Obec Podhorany Mrg. Vlasta Korpová 27.02.2011
26.04.2011 Bezpečnostno- technické služby ZŠ
100.00 €/mesiac Obec Podhorany Mrg. Vlasta Korpová 27.02.2011
Zobrazených 346 - 360 z celkových 363.
1 2 17 18 19 20 21 22 24