Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.07.2019 Zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla
SOP-18-6-2019-SK
449.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR a zabezpečenie prevádzky
BAL-19-6-2019-SK
610.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
01.07.2019 Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie ,, Riešenie havarijného stavu strechy objektu ZŠ Podhorany"
ZoD/092019/aip
4800.00 € s DPH Obec Podhorany AIP projekt, s.r.o. 01.07.2019
01.07.2019 stavebné práce - Riešenie havarijného stavu strechy objektu ZŠ Podhorany.
72000.00 € s DPH Obec Podhorany DaGa-Stav s.r.o. 01.07.2019
01.07.2019 stavebné práce - Oprava a údržba budovy ZŠ Kamenná Podhorany
51166.04 € s DPH Obec Podhorany DaGa-Stav s.r.o. 01.07.2019
26.06.2019 zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Podhorany
19/46/012/58
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 26.06.2019
06.06.2019 Termíny predkladania žiadosti o platbu
OPĽZ/269/2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany MŠVVaŠ SR 06.06.2019
31.05.2019 Poskytnutie NFP - MOPS Podhorany
SEP-IMRK32019-002397
294440.47 € s DPH Obec Podhorany Ministerstvo vnútra SR 31.05.2019
27.05.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb
19/46/052/94
21484.80 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 23.05.2019
24.05.2019 Oprava a údržba elektroinštalácie budovy ZŠ Podhorany
16530.11 € s DPH Obec Podhorany ZipserNet s.r.o. 24.05.2019
24.05.2019 Nájom nebytových priestorov pre SCVČ
2000.00 € s DPH Súkromné centrum voľného času Obec Podhorany 02.01.2019
24.05.2019 Nájom nebytových priestorov pre SZUŠ
2400.00 € s DPH Súkromná základná umelecká škola Obec Podhorany 02.01.2019
30.04.2019 Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO
VSN0102301901
0.00 € s DPH Obec Podhorany ENVI-PAK, a.s. 29.04.2019
17.04.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j
19/46/50J/14
6315.66 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 16.04.2019
17.04.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. služby
19/46/52A/63
638.52 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 16.04.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 344.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 22 23