Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.10.2018 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"
18/46/054/117
23319.36 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 25.10.2018
31.10.2018 Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/46/054/106
22527.60 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 19.10.2018
16.10.2018 Budova obecného úradu
1/VO/2018
316624.81 € s DPH Obec Podhorany Daga Stav s.r.o 16.10.2018
21.09.2018 Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam
2018/2019
0.00 € s DPH Obec Podhorany Gas Familia, s.r.o 18.09.2018
18.09.2018 Úprava práv a povinnosti na dosiahnutie cieľa projektu , zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ
USVRK-OIP-2018/00143
0.00 € s DPH Obec Podhorany MV SR - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 18.09.2018
15.08.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
306/2018/DRSaSZ
500.00 € s DPH Obec Podhorany Prešovský samosprávny kraj 03.08.2018
15.08.2018 stavba "Obec Podhorany - Infraštruktúra
041-4300/2100ZVB/18
1.00 € s DPH Obec Podhorany Správa a údržba ciest PSK 07.08.2018
06.08.2018 Úprava zmluvných podmienok práv a povinností
OPĽZ/269/2018
103113.00 € s DPH Obec Podhorany MŠVVaŠ SR 03.08.2018
06.08.2018 Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP
OPĽZ/269/2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany MŠVVaŠ SR 03.08.2018
17.07.2018 Zmluva o poskytovaní služieb virtuálna knižnica
DBK/18/06/0802
18.00 € s DPH Obec Podhorany Komensky, s.r.o 16.07.2018
26.06.2018 Nájom technológie ČOV - Podhorany
116/18NZ
18026.00 €/rok bez DPH Obec Podhorany PVPS-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 26.06.2018
26.06.2018 zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Podhorany
18/46/012/49
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 26.06.2018
22.06.2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby nad ochranou osobných údajov
16956-1
60.00 €/mesiac s DPH Obec Podhorany osobnyudaj.sk, s.r.o 22.06.2018
11.06.2018 Zapojenie sa do NP "Podpora vysporiadania pozemkov v MRK"
2018/000768-092
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ministerstvo vnútra SR 11.06.2018
29.05.2018 Lehoty plnenia záväzkov
10/2016/IL
0.00 € s DPH Obec Podhorany Invest Leasing,s.r.o. 03.04.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 363.
1 2 3 4 6 8 9 10 24 25