Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.09.2019 Dodávky ovocia pre MŠ, ZŠ
2019/20120
0.00 € s DPH Obec Podhorany GAS Familia, s.r.o 06.09.2019
12.07.2019 Úprava vzájomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkovou zmluvou pri využívaní služieb
ZS-18-6-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Sprevadzkovanie mobilnej aplikácie v obraze
MA-04-6-2019-SK
690.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Vytvorenie webového sídla s prezentáciou
SOD-18-6-2019-SK
1490.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla
SOP-18-6-2019-SK
449.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR a zabezpečenie prevádzky
BAL-19-6-2019-SK
610.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
01.07.2019 Výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie ,, Riešenie havarijného stavu strechy objektu ZŠ Podhorany"
ZoD/092019/aip
4800.00 € s DPH Obec Podhorany AIP projekt, s.r.o. 01.07.2019
01.07.2019 stavebné práce - Riešenie havarijného stavu strechy objektu ZŠ Podhorany.
72000.00 € s DPH Obec Podhorany DaGa-Stav s.r.o. 01.07.2019
01.07.2019 stavebné práce - Oprava a údržba budovy ZŠ Kamenná Podhorany
51166.04 € s DPH Obec Podhorany DaGa-Stav s.r.o. 01.07.2019
26.06.2019 zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Podhorany
19/46/012/58
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 26.06.2019
06.06.2019 Termíny predkladania žiadosti o platbu
OPĽZ/269/2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany MŠVVaŠ SR 06.06.2019
31.05.2019 Poskytnutie NFP - MOPS Podhorany
SEP-IMRK32019-002397
294440.47 € s DPH Obec Podhorany Ministerstvo vnútra SR 31.05.2019
27.05.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb
19/46/052/94
21484.80 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 23.05.2019
24.05.2019 Oprava a údržba elektroinštalácie budovy ZŠ Podhorany
16530.11 € s DPH Obec Podhorany ZipserNet s.r.o. 24.05.2019
24.05.2019 Nájom nebytových priestorov pre SCVČ
2000.00 € s DPH Súkromné centrum voľného času Obec Podhorany 02.01.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 363.
1 3 5 6 7 8 9 24 25