Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.05.2019 Nájom nebytových priestorov pre SZUŠ
2400.00 € s DPH Súkromná základná umelecká škola Obec Podhorany 02.01.2019
30.04.2019 Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO
VSN0102301901
0.00 € s DPH Obec Podhorany ENVI-PAK, a.s. 29.04.2019
17.04.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j
19/46/50J/14
6315.66 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 16.04.2019
17.04.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. služby
19/46/52A/63
638.52 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 16.04.2019
17.04.2019 Poskytnutie dotácie pre DHZ
39 267
3000.00 € s DPH Obec Podhorany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.04.2019
15.04.2019 Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verej. zamestnávateľov pre UoZ
19/46/054/60
18525.84 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 15.04.2019
27.02.2019 Kúpna cena
Dodatok č. 1
1.20 € s DPH Obec Podhorany COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo 31.12.2018
05.02.2019 Úprava práva a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb
19/46/012/11
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 10.01.2019
31.01.2019 Zmluva o prevádzkovaní VK
172/2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VaK SERVIS, s.r.o. 04.01.2019
31.01.2019 Zmluva o prevádzkovaní VV
173/2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VaK SERVIS, s.r.o. 04.01.2017
23.01.2019 Zmena a doplnenie článkov dohody
18/46/50J/14
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 14.01.2019
17.01.2019 Zmeny a doplnky v pôvodnej dohode
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 14.01.2019
07.01.2019 Zmena názvu prevádzkovateľa
172/2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VaK SERVIS, s.r.o. 07.01.2019
07.01.2019 Zmena názvu prevádzkovateľa
173/2017
0.00 € s DPH Obec Podhorany VaK SERVIS, s.r.o. 07.01.2019
07.01.2019 Zmena a doplnenie článkov - II,III,IV
9/2017
1.03000 €/m³ bez DPH Obec Podhorany Mestský podnik, spol.s.r.o. 02.01.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 363.
1 2 4 6 7 8 9 24 25