Obec Podhorany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.03.2018 Dodatok k zmluve č.414/CC/16
414/CC/16-D2
65000.00 € s DPH Obec Podhorany Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.03.2018
29.03.2018 Zámena časti nehnuteľnosti
2018
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ján Fudaly a manž. Agáta rod. Bartkovská 29.03.2018
27.03.2018 Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci NP"Cesta na trh práce"- Aktivita 3
18/46/054/26
87568.80 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 26.03.2018
13.03.2018 Dodávka pitnej vody pre obecný vodovod
323/197/18C
0.69000 €/m³ bez DPH Obec Podhorany PVPS-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.03.2018
09.03.2018 Predaj pozemku
2018
599.20 € bez DPH Obec Podhorany Valent Hudák 09.03.2018
08.03.2018 Prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku VV
173/2017
1400.04 €/rok s DPH Obec Podhorany W-Control, s.r.o. 07.03.2018
08.03.2018 prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku VK
172/2017
2894.02 €/rok s DPH Obec Podhorany W-Control, s.r.o. 07.03.2018
08.03.2018 Spracovanie registratúrnych záznamov ZŠ
2018
650.00 € bez DPH Obec Podhorany Žaneta Lacková 08.03.2018
23.02.2018 Poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest "Šanca pre mladých"
18/46/054/17
24490.72 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 23.02.2018
19.02.2018 Predaj pozemku
2018
323.40 € s DPH Obec Podhorany Ján, Michal, Lukáš, Marek Hudák 19.02.2018
14.02.2018 Dodatkom sa mení č. dohody 17/46/50J/22
Doh č.22/§50j/NS/17
0.00 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 21.01.2018
07.02.2018 Poskytnutie dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb róm. komunity "Komunikácia v Rómskej osade v obci Podhorany"
2017
7000.00 € bez DPH Obec Podhorany Ministersttvo vnútra SR 28.12.2017
29.12.2017 Lehoty plnenia záväzkov
10/2016/IL
0.00 € s DPH Obec Podhorany Invest Leasing,s.r.o. 20.12.2017
29.12.2017 Dodatok č.413/CC/16-D5
413/CC/16
704035.56 € s DPH Obec Podhorany Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.12.2017
14.12.2017 Lehoty plnenia záväzkov - Dodatok č.4
10/2016/IL
0.00 € s DPH Obec Podhorany Invest Leasing, s.r.o 29.11.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 363.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 24 25